Radosna Szkoła

Na początku 2010 roku nauczycielki Bożena Syska i Katarzyna Rdest wypełniły wniosek celem uzyskania dodatkowych funduszy na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z rządowego programu „Radosna szkoła".

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i dzięki temu otrzymaliśmy kwotę 6 tys zł. Za otrzymane pieniądze zostały zakupione pomoce dydaktyczne rozwijające motorykę dużą i małą dzieci. Do tych pomocy należą np: gumowe piłki, tory przeszkód, tunele, książki, gry dydaktyczne itp. Wszystkie pomoce zostały umieszczone w sali klasy I. Sala „pierwszaków" została w okresie wakacyjnym odświeżona i odmalowana. W miesiącu sierpniu 2010 roku zostały do sali zakupione nowe krzesełka i stoliki dostosowane do wzrostu dzieci. Zostały także zakupione nowe meble w których każde dziecko ma swoja półeczkę na podręczne przybory. Do sali zostały zakupione dwa dywany; jeden miękki i wygodny, a drugi edukacyjny. Sala została również zaopatrzona w nową tablicę do pisania oraz dwie tablice korkowe (służące do wywieszania prac dzieci i informacji), nowy magnetofon i płytotekę.

Sala „pierwszaków" została podzielona na dwie części: dydaktyczną i zabawową. W części zabawowej zostały zorganizowane Dziecięce Ośrodki Zainteresowań. Powstały one na bazie zestawu środków dydaktycznych służących rozwijaniu umiejętności w obrębie kompetencji kluczowych, w oparciu o założenia teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Powstały trzy Ośrodki Zainteresowań, które sprzyjają uczeniu się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju każdego dziecka. Uczniowie samodzielnie dokonują wyboru zajęć i zabaw. W tej części znajdują się dywany, które umożliwiają dzieciom odpoczynek i zabawę. Część ta jest przyjazna dla dziecka i kolorowa. Znajdują się tam, oprócz zakupionych pomocy projektu „Radosna Szkoła", pomoce dodatkowe otrzymane w ramach projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

Wszystkie zakupione i otrzymane pomoce sprawiły dużą radość uczniom naszej szkoły. Dzieci chętnie z nich korzystają zarówno w czasie zajęć edukacyjnych, jak i w czasie wolnym.

Monika Świątek